Протетиката е стоматолошка гранка која се занимава со реконструирање и надополнување на изгубените заби и меките делови на усната шуплина. За таа цел се користат тотални или делумни протези, коронки и мостови.

1.КОРОНКИ
1.1. Метал – ќерамички коронки
Овие метал – ќерамички коронки имаат метална структура од челик која ја дава цврстината на коронката и порцелански естетски слој над неа. Овие коронки се со масовна примена, а не се препорачуваат и не се поставуваат кај пациенти кои што се пречувствителни на одредени метали.Ќерамичките коронки со титаниумска основа имаат метална структура составена од титаниум и порцелански естетски слој над неа. Овие коронки имаат предност во однос на естетиката, како и подобра компатибилност на гингивата и подобро налегнување на коронката.

1.3.Безметални коронки ( цирконија коронки )
Цирконија коронките се едни од најзастапените керамички коронки кои се ставаат аз да се постигне подобар естетски изглед на забот кој со текот на годините потемнал или огрдел. Овие коронки се лесни за носење и се долготрајни. Исто така, цирконија коронките не поседуваат
транспаренција и не се разликуваат од природните заби со што е многу тешко да се увиди разликата помеѓу коронката и веќе постоечкиот природен заб.

2.МОСТОВИ
Забните мостови се препорачуваат доколку недостасува еден или повеќе заби затоа што празнините од недостатокот може да предизвикаат ротирање на преостанатите заби или да се придвижат кон празните места, што може да резултира со лош и неправилен загриз. Исто така,
нерамнотежата предизвикана од отсуство на некои заби може да доведе до заболување на гингивата (непцата) и заболувања на виличниот т.е. темпоромандибуларниот зглоб.   Забните мостови се забни изработки кои се состојат од забни коронки кои се прикачени од двете страни на природните заби – носачи. Предноста на забните мостови е во тоа што тие се фиксни помагала и се чувствувате како да имате природни заби во устата.

3.ПРОТЕЗИ
Изработка на парцијална протеза
Парцијална беззабост претставува делумно губење на забите при што се изработуваат протези за да се надополнат изгубените заби. Постојат два вида на мобилни парцијални протези: акрилатни и визил (метални). Визил парцијалните протези се изработени од благороден метал со што ги прави поприфатливи за носење, потенки и помали во однос на класичните акрилатни парцијални протези.

Изработка на тотални протези
Со целосно губење на забите настануваат промени на физиономијата на пациентите со што се соочуваат со потешкотии при мастикација и говор. Со тоталните протези е потребно најмногу време за  пациентот да ги прифати и да се адаптира на истите.

Репаратура на протези и мостови
Со текот на времето, кај секоја протетска изработка може да настанат одредени дефекти и промени во оралниот медиум на самите пациенти. Репаратура на протетстки изработки опфаќа: додавање на заби, ребазација, лепење на скршени протези и заби.