Податоци за докторот

Др. Јасминка Динеска Фирфов

Доктор по стоматологија
Др. Јасминка Динеска Фирфоф е дипломиран доктор по стоматологија. Го завршува Стоматолошкиот Факлтет во Скопје во 1998 год. и веднаш се приклучува кон тимот Царчев- Чортаноски. Учествува на голем број домашни и меѓународни семинари, конгреси, работилници и други едукативни настани од областа на стоматологијата.
Посетува:
-курс за модерна ендодонција
-едукативен курс на атхезивна препарација и цементирање на безметална керамика
-имплантолошки курс Ankylos, (планирање хируршка постава на импланти со имплантопротетика)
-обука за PRP (Platelet Rich Plasma) терапија и премена во медицина и стоматологија
Со својата повеќегодишна клиничка пракса, пријатен однос и професионална грижа,има изградено голема доверба кај пациентите од сите возрасти.
Активно го познава и говори англискиот јазик.
Закажете термин

Practice Areas

My Professional Experience & Details

Experties

My Experties in Following Dental Treatments

Нашиот тим