Податоци за докторот

Др. Татјана Арсова

Доктор по стоматологија

Др. Татјана Арсова родена на 30.06.1974 година во Струмица.
По завршувањето на средно медицинско училиште  „Др Панче Караѓозов“ во Скопје, се запишува на Стоматолошки факултет – Скопје, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на кој дипломира во 2000 година. По обавувањето на задолжителниот стаж на Стоматолшкиот факултет – Скопје, истата година се вработува во Стоматолошка одрдинација ПЗУ „Царчев-Чортановски“, каде што работи до денес.
Во Ординацијата се усовршува во својата струка, стекнувајки знаења и искуства од врвните специјалисти Примариус др. Павле Царчев, и Специјалист по орална хирургија, др. Љупчо Чортановски.
Во своето долгогодишно работно искуство, др. Татјана Арсова се усовршувала во струката, посетувајки најразлични обуки, курсеви, семинари и симпозиуми во земјата и странство.
Член е на Стоматолошката комора на Македонија.
Др. Татјана Арсова, се карактеризира со стрпливост, прецизност и одговорност спрема работата, па затоа често е барана од најмладата  популација (децата од предшколска и школска возраст).

Закажете термин

Practice Areas

My Professional Experience & Details

Experties

My Experties in Following Dental Treatments

Doctor Certificates

My Awards & Certificates of Dental Career

Нашиот тим