Податоци за докторот

Др сци. Татјана Арсова

Специјалист по стоматолошка протетика

Др Татјана Арсова е родена на 30.06.1974 година во Струмица.

Дипломирала на Стоматолошкиот факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2000 година. Истата година, по завршување на задолжителниот стаж на Стоматолошкиот факултет – Скопје и полажувањето на државниот испит, се вработува во Стоматолошката ординација ПЗУ Царчев – Чортаноски каде што работи и денес.

Во 2019 година се запишува на специјализација на Универзитетот „Св. Кирил и Методија“ во Скопје – Стоматолошки Факултет, од областта стоматолошка протетика, а во 2022 година се здобива со звање Специјалист по стоматолошка протетика.

Во своето долгогодишно работно искуство, др Татјана Арсова се усовршува во струката,  посетувајки најразлични обуки, курсеви, семинари, конгреси и симпозиуми во земјава и странство, и е коавтор на неколку научни трудови во областа на стоматолошката протетика.

Член е на стоматолошката комора на Македонија, ДДДММ.

Др Татјана Арсова се карактеризира со стрпливост, прецизност и одговорност кон работата.

закажи термин на 070 545 126 или online

Закажете термин

Practice Areas

My Professional Experience & Details

Experties

My Experties in Following Dental Treatments

Doctor Certificates

My Awards & Certificates of Dental Career

Нашиот тим