Податоци за докторот

Др. Виолета Фидановска

Доктор по стоматологија

Дипломирала на Стоматолошкиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1998 година. Задолжителниот стаж го извршува при Стоматолошкиот факултет во Скопје и по положениот Државен испит, во 1999 година станува дел од тимот на ПЗУ „Царчев-Чортаноски”, каде работи до денес. За време на својот долгогодишен работен стаж, се усовршува во повеќе области од стоматолошката пракса. Посебен аспект придава на естетската и рестсвративната стоматологија,вклучувајќи ја и протетската дејност. Од дипломирањето до денес посетува семинари, курсеви и обуки во земјата и странство, со цел најновите достигнувања во стоматологијата да ги имплементира во сопствената ординација.

-Мастер курс за композитни венери

-Инекциона техника за реставрации во усна шуплина

-Мастер курс за ендодонтски третмани.

2022 Комплетен естетски едногодишен третман

2022 Анализа на насмевката и  примена на дигиталната технологија  за санација на истата.

2022 Примена на дигиталната технологија во стоматолошката протетика .

Овој вид на современа технологија  ја применува во секојдневната пракса при  решавањето на комплексните случаи од областа на стоматолошката протетика, како и естетската стоматологија кај сопствените пациенти.

 

Член е на Стоматолошката комора на Македонија, Здружението на приватни стоматолози, Естетското стоматолошко здружение.
Во 2016 година станува овластен едукатор од Стоматолошката комора, на новодипломираните доктори од областа на општата стоматологија.
Стрплива, внимателна и грижлива во својата работа.

Посетува многубројни курсеви и едукатини предавања организирани од страна на ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ од областа на медицината и претприемништвото, а на накои од нив дава и свој личен  придонес.

ЗАКАЖИ ТЕРМИН НА ТЕЛЕФОН 078 387 369 или

ONLINE

Закажете термин

Practice Areas

My Professional Experience & Details

Experties

My Experties in Following Dental Treatments

Doctor Certificates

My Awards & Certificates of Dental Career

Нашиот тим